RƯỢU MẪU SƠN BÌNH SỨ MÀU TRẮNG

RƯỢU MẪU SƠN BÌNH SỨ MÀU TRẮNG

 • Nồng độ: 32 ± 2 % Vol.
 • Định lượng: 750ml
 • Thời gian ủ : 8 năm.
 • Đóng thùng: 6 bình / thùng.

Comments are closed.

 • Liên Hệ

  Văn Phòng : 025-371-2272
  Cửa Hàng.1: 025-387-2086
  Cửa Hàng.2: 025-387-6991
  Fax: 025-371-2272

 • Xí Nghiệp

  88, đường Bắc Sơn,
  Phường Hoàng Văn Thụ,
  TP Lạng Sơn,
  Tỉnh Lạng Sơn.

 • Cửa Hàng

  117 đường Trần Đăng Ninh,
  Phường Tam Thanh,
  TP Lạng Sơn,
  Tỉnh Lạng Sơn.

 • chứng chỉ quacert